Gạch đất nung Đất Việt 22×10.5×5.5 xây không trát

Trang chủ » Sản phẩm » Gạch đất nung Đất Việt 22×10.5×5.5 xây không trát

Gạch đất nung Đất Việt 22×10.5×5.5 xây không trát

Mã: GDNDV2210.505.5XKT Danh mục:

Thông tin bổ sung

Kích thước 22 × 10.5 × 5.5 cm