Gạch đất nung Takao 40x40x1.2 men cà phê cháy (0986)

Trang chủ » Sản phẩm » Gạch đất nung Takao 40x40x1.2 men cà phê cháy (0986)

Gạch đất nung Takao 40x40x1.2 men cà phê cháy (0986)

Mã: GDNT404001.2MCPC Danh mục:

Thông tin bổ sung

Kích thước 40 × 40 × 1.2 cm