Ngói đất nung Takao 30x40x1.07 2 sóng TK04 men cà phê

Trang chủ » Sản phẩm » Ngói đất nung Takao 30x40x1.07 2 sóng TK04 men cà phê

Ngói đất nung Takao 30x40x1.07 2 sóng TK04 men cà phê

Mã: NDNT304001.072STK04MCP Danh mục:

Thông tin bổ sung

Kích thước 30 × 40 × 1.07 cm