Ngói đất nung Takao 30x40x1.07 2 sóng TK05 men ghi đen

Trang chủ » Sản phẩm » Ngói đất nung Takao 30x40x1.07 2 sóng TK05 men ghi đen

Ngói đất nung Takao 30x40x1.07 2 sóng TK05 men ghi đen

Mã: NDNT304001.072STK05MGD Danh mục:

Thông tin bổ sung

Kích thước 30 × 40 × 1.07 cm