Khu truyền thống cách mạng cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968

Trang chủ » Dự án » Khu truyền thống cách mạng cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968

Thông tin dự án

  • Vị trí: Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam